PMS Online İş Başvurusu Aydınlatma Formu

PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PERSONEL ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

VERİ SORUMLUSU:

PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Adres: K.O.S.B Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:78 35170 Kemalpaşa/İzmir

Tel: 0.232.8770580- 0.232.8770581

E-posta: info@pms.com.tr

Değerli Personel Adayımız,

Şirketimiz Pms Polietilen Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle https://www.pms.com.tr/kurumsal/is-basvuru-formu/15 internet adresinden doldurduğunuz İş Başvuru Formu ve ekinde sunmuş olduğunuz diğer belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenecektir.

Başvuru Formunda yer alan isim, soyisim, başvurduğunuz pozisyon bilgisi, e-posta adresi, cinsiyet bilgisi, doğum tarihi ve yüklemeniz halinde CV’nizde ve diğer belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz; başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti, kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi, iş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi, tarafınızla iletişim sağlanması, kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması, işyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi, ileride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması amaçları ile otomatik yollarla işlenecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanılmakta ve Şirketimizin yurtiçinde[1] bulunan sunucularında kaydedilmektedir.

Şirketimiz, tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı olarak, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz şekli ile operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri) ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@pms.com.tr elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde PMS tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Adres: K.O.S.B Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:78 35170 Kemalpaşa/İzmir

Tel: 0.232.8770580- 0.232.8770581

E-posta: info@pms.com.tr