Kişisel Veri Politikamız

PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatı ile hareket eden unvanı, adresi ve diğer iletişim bilgileri aşağıda belirtilen PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş (işbu aydınlatma metninde “PMS’’ olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu gereğince, Şirketimiz müşterileri ile https://www.pms.com.tr internet sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açıklama ve bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Şirketimiz, PMS https://www.pms.com.tr intrnet adresinde kullanıcılarının onayı ile edindiği kişisel verileri işleme amacına uygun kullanmayı ve işlemiş olduğu kişisel verileri maksimum seviyede dikkat ve özen ile muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Şirketimiz tarafından PMS ürünlerinin satılması ve satış sonrası hizmetleri sunulmaktadır. Şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı https://www.pms.com.tr adresini ziyaretiniz sırasında işlenen kişisel veriler, genel olarak teklif alma talebinde bulunmanız, iş başvurusu yapmanız veya ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde ve internet sitemizde kullanılan çerezler yolu ile işlenmektedir. Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan yollarla elde edilen kişisel verileriniz, işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmaktadır.

İşleme Sebebiİlgili Aydınlatma Metni
  1. İş Başvurusu
 PMS Online İş Başvurusu Aydınlatma Formu
  1. Teklif Alma Talepleri
 PMS Teklif Al Aydınlatma Formu
  1. Ticari Elektronik İleti İzinleri

PMS Ticari Elektronik İleti Onay Formu

  1. Çerezler
PMS Çerez Politikası

Kişisel verileriniz, PMS tarafından aşağıda sayılan yollarla işlenmektedir.

İş Başvurusu
https://www.pms.com.tr/kurumsal/is-basvuru-formu/15 adresinden yaptığınız iş başvurusu yapmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.pms.com.tr/is-basvurusu-aydinlatma-formu adresinden ulaşabilirsiniz.

Teklif Alma Talepleri
https://www.pms.com.tr/iletisim adresinden yapacağınız teklif alma formunu göndermeniz halinde işlediğimiz kişisel veriler, işleme sebeplerimiz, aktarıma ilişkin bilgiler ve aktarım sebeplerimiz ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.pms.com.tr/kisisel-veri-aydinlatma-formu adresinden ulaşabilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti İzinleri
PMS ürün ve hizmetlerine ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla kampanya, indirim ve yeniliklere ilişkin ticari elektronik iletiler (e-posta, kısa mesaj, elektronik mesaj) Şirketimiz tarafından ancak ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz halinde gönderilmektedir. PMS tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin toplanma şekli, kişisel veri işleme sebeplerimiz, aktarım bilgileri ve sebepleri ile saklama sürelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.pms.com.tr/ticari-elektronik-ileti-gonderilmesine-iliskin-aydinlatma-formu adresinden ulaşabilirsiniz.

Çerezler
PMS, www.pms.com.tr adresinde kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan çerezler kullanmaktadır. İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, çerezler yolu ile işlenen kişisel verileriniz ve çerez ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.pms.com.tr/cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan yollarla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da info@pms.com.tr elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde PMS tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.

İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Adres: K.O.S.B Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi No:78 35170 Kemalpaşa/İzmir

Tel: 0.232.8770580

E-posta: info@pms.com.tr