Kalite Politikalarımız

Toplam Kalite Yönetimi

PMS POLİETİLEN SAN. TİC. A.Ş. ulusal ve uluslararası piyasada plastik imalatında önde gelen bir isim olmayı hedeflemiştir. Belirlediği bu hedefe ulaşmak için temelinde koşulsuz müşteri memnuniyeti olan bir kalite politikası öngörmüştür.

PMS POLİETİLEN SAN. TİC. A.Ş. bu çerçevede müşterilerinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayı, uluslararası kalite ve standartlarda ürünleri geliştirmeyi, üretmeyi ve pazara sunmayı, sözleşme koşulları ve yasal yükümlülüklerle birlikte kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve bu sistemin etkinliğini de sürekli olarak iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

Bunları gerçekleştirebilmek için;

 • Değişen pazar koşulları ve müşteri beklentilerini izler, ürün ve hizmet kalitesi konusunda gereken düzenlemeleri yapar.
 • Çalışanlar, müşteri beklentilerini karşılayabilmek için sürekli eğitilir ve bilinçlendirilir.
 • Enjeksiyon, şişirme, ekstrüzyon kalıplama ve rotasyon (rotomoulding) teknolojisini en yüksek seviyede kullanarak çalışır.
 • Toplum menfaatlerini daima ön planda tutar.İnsan odaklı bir yönetim şekli olan “TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ”ni benimser ve uygular.

Arge Politikamız

PMS, sürekli olarak AR-GE ile ilgili çalışmalarını sürdürmekte olup yeni ürünler, yeni pazar araştırmaları ve müşteriye özel ürünler ile kendini sürekli yenilemektedir.

Kendi teknolojisini geliştiren ve sektöründe uluslararası rekabette öne çıkan PMS POLİETİLEN SAN.TİC. A.Ş., AR-GE çalışmalarını stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. Vizyonumuz, AR-GE stratejisinin özünü oluşturmaktadır.
AR-GE çalışmaları, PMS’ nin strateji ve büyüme hedeflerine paralel olarak şekillenmektedir. Bu çerçevede hedef pazarlara uygun ürünler, çevreci yaklaşımlarla desteklenmektedir.

AR-GE gündemi, “Şirket vizyonu” doğrultusunda; tüketicinin ihtiyaçlarını destekleyen, bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayan, standartlara uyumlu, rekabette fark yaratan ürünler tasarlamak ve üretmek olarak özetlenebilir.

20 yıllık deneyimine dayanarak güncel teknoloji ile donatılmış AR-GE faaliyetlerine sahip olan PMS, kendi sektöründe Türkiye’de birçok ilki başararak; tüketicilerine çevreci, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip ürünler sunmaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

PMS POLİETİLEN SAN. TİC. A.Ş. ulusal ve uluslararası piyasaya sunduğu üretimlerinde müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olup, bu hedefe ulaşmak için “Her şikâyet, sürekli iyileştirme için bir fırsattır” anlayışını benimser. En üst seviyede müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamanın tüm çalışanlarının, tedarikçilerinin, ürün ve hizmet dağıtım ağındaki teşkilatının bilinç ve bilgi düzeyleri ile yakından ilişkili olduğunu bilir ve hepsinin bu sürece dâhil olmasını sağlar.

Müşterilerinin öneri, istek ve şikâyetlerini müşteri odaklı bakış açısı ile adil, dikkatli, tarafsız olarak, yasal zorunluluklar ve kanunlara aykırı olmayacak şekilde ele alır. Müşterileri ile en doğru iletişim kurabilmek için mümkün olan tüm kanalları açık bulundurmaya çalışır.

Müşterilerinin memnuniyetsizlikleri ile ilgili geri bildirimlerini CRM altında kayıt altına alarak izlenebilirliğini sağlar. Bu sayede gelişme alanlarını özenle tespit ederek ürün ve hizmetlerini devamlı, hızlı ve etkin bir şekilde iyileştirir. Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için özen gösterir. Şikâyet yönetim sürecini ve kullanılan sistemleri düzenli olarak gözden geçirerek verimliliğin artırılması için şikâyetleri kaliteli ürün ve hizmet anlayışına destek olacak şekilde yönetir

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

PMS POLİETİLEN SAN. TİC. A.Ş., yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde insanı en önemli iş gücü olarak kabul etmiş ve sağlıklı bir ortam yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemiştir. Bu çerçevede, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulayarak çalışanların sağlık düzeylerinin geliştirilmesini ve iş veriminin artırılmasını sağlar.

Bunları gerçekleştirebilmek için:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyar, ilgili Uluslararası kuruluşların da tavsiyeleri doğrultusunda hareket eder.
 • Meslek hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirir ve koruyucu önlemler alır.
 • Tüm çalışanların eğitimi ve katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığını hedefler.
 • Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarını en aza indirecek sistemler geliştirir. İşyerimizdeki tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışarak ilerlemek ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek vazgeçilmez şartımızdır.

Çevre Politikamız

PMS POLİETİLEN SAN. TİC. A.Ş., belirlediği hedeflere ulaşmak için temelinde sürdürülebilir gelişme ilkesi olan bir çevre politikası öngörmüştür. Bu çerçevede tüm ürünlerini, ürünün tasarımından kullanıcıya ulaşana kadar üretimin her aşamasında daha az çevresel zarara sahip, daha az gürültülü ve daha fazla geri dönüştürülebilir malzeme ile üretmektedir.

Bunları gerçekleştirebilmek için:

 • Çevresel performansının sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğu tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlanması için bir Çevre Yönetim Sistemi kurar.
 • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetini destekleyerek enerji ve doğal kaynak tüketimi ile atık miktarını azaltır.
 • Üretim sürecinde ve ürünlerinde yeni ve geliştirilmiş teknolojileri kullanarak kirliliği önler.